Opłata konferencyjna

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji.

*Warunkiem jest podanie aktualnej legitymacji studenckiej oraz podanie numeru podczas rejestracji 

**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska.

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
 • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
 • wystawę firm
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe
 • lunch (22.09.2023 r.) w Hotelu Bachleda Kasprowy

Opłata konferencyjna dla studentów obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
 • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe
 • lunch (22.09.2023 r.) w Hotelu Bachleda Kasprowy

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących obejmuje:

 • przerwy kawowe
 • lunch (22.09.2023 r.) w Hotelu Bachleda Kasprowy*

*Przerwa kawowa i lunch serwowane w wydzielonym punkcie gastronomicznym poza sektorem dostępnym dla uczestników konferencji.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Zjeździe w terminie do dnia 10 czerwca 2023 r., koszty uczestnictwa zostaną zwrócone w całości.

Po dniu 10 czerwca 2023r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa. Możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników.

Wpłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy kierować na rachunek:

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa

nr konta:
38 1140 2017 0000 4202 1271 3659

tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja FLR 2023

Prosimy o dokonywanie wpłat z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Z uwagi na względy organizacyjne nie przyjmujemy płatności w ratach.

Potwierdzenie

Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany przy rejestracji wysyłamy fakturę, która jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji. Prosimy o dochowywanie terminów rejestracji i wpłat.

Korekty (noty korygujące)

W przypadku zauważenia błędów na fakturze prosimy o niezwłoczny kontakt. Zmiany dotyczące pozycji odbiorca/płatnik faktury prosimy korygować notami wystawionymi przez odbiorcę/płatnika.